Služby

dovoľte, nám, aby sme Vás oslovili s ponukou služieb pri ochrane majetku. Ide o monitorovanie objektov, automobilov a ich ochrana vpred vlámaním, krádežou a požiarmi.

Firma LIGAS s.r.o. pracuje a pôsobí na slovenskom trhu už niekoľko rokov. Etablovala sa na trhu ešte v roku 1998, keď bola založená ako LIGAS NITRA s.r.o. .V roku 2007 sa smerovanie firmy upravilo do podoby súčasnej firmy – ako LIGAS s.r.o. so sídlom na Štefánikovej 54 v Nitre.

Sme tu pre Vás dokážeme ochrániť Váš byt, dom, firmu, výrobnú halu, garáž, … jednoducho akýkoľvek objekt. Zabezpečujeme ochranu majetku priamo v obciach aj mimo nich, na miestach verejne prístupných i neprístupných. Ide o monitorovanie objektov a ich ochrana vpred vlámaním , krádežou a požiarmi.

Taktiež sa orientujeme na ochranu osôb, motorových vozidiel, ale podieľame sa aj na organizácii všetkých spoločenských udalostí. Naše postupy a možnosti Vypracovanie plánu ochrany je predpokladom akejkoľvek služby, ktorú poskytujeme a na požiadanie vypracujeme aj samostatný plán ochrany podľa individuálnych potrieb zákazníka.

V rámci uzatvorenia zmluvy garantujeme bezpečnostné služby v plnom rozsahu dohodnutých činností. Všetky informácie získané od budúceho klienta považujeme za prísne dôverné a zaväzujeme sa zachovať o nich mlčanlivosť.

Naša firma má poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu.