Pripojenie na pult centralizovanej ochrany

Na pultoch máme pripojených cez 750 objektov v lokalitách Nitra, Vráble a Nové Zámky a spolupracujeme s viacerými zmluvnými partnermi na území Slovenska pri zabezpečení výjazdov.


Prevádzkujeme tieto pulty:

 • Jablonet Pro
 • NAM Global 2002
 • Paradox IPR 512
 • SATEL

Pripojenie na pult je možné viacerými spôsobmi:

 • prostredníctvom telefónnej linky
 • prostredníctvom rádiovej siete / privátna sieť /
 • prostredníctvom GPRS / privátna APN v sieti T-Mobile do 1000 objektov /
 • prostredníctvom internetu

Ako to funguje:

Po prijatí signálu na PCO s EZS alebo z EPS je na miesto narušenia objektu alebo predpokladaného výskytu požiaru okamžite vyslaná zásahová skupina s cieľom vykonať zásah smerujúci k zadržaniu osoby, ktorá vnikla do chráneného objektu, resp. za účelom preverenia, či na chránenom objekte nedošlo k požiaru s cieľom vykonania neodkladných úkonov za účelom jeho likvidácie. Zásahová skupina je v neustálom spojení so službou ( operátorom PCO ), ktorej priebežne podáva informácie o predmetnej udalosti a jej prostredníctvom aj majiteľovi objektu. Fyzická ochrana objektu je zabezpečovaná až do príchodu majiteľa objektu na miesto udalosti. Služba cez PCO je po finančnej stránke menej nákladná ako fyzická ochrana a je efektívna najmä v objektoch, kde v mimopracovnom čase nie je pohyb osôb.
Tento tip ochrany je najspoľahlivejšou formou ochrany Vašich objektov.

Čo poskytuje systém ochrany objektov PCO:

 • elektronické monitorovanie objektov a zásah zásahovou skupinou pri prijatí signálu o nedovolenom vniknutí do objektu
 • monitorovanie otvorenia a zatvorenia objektu
 • monitorovanie príchodu zamestnancov do chráneného objektu mimo pracovnej doby
 • monitorovanie a informovanie o neuzamknutí objektu
 • zásah zásahovou skupinou v krízových situáciách
 • permanentné testovanie prenosovej trasy
 • výpisy správ z PCO
 • monitorovanie chodu technologických zariadení /napr. mraziace boxy…/
 • požiarna ochrana objektov