Mobilné hliadky, patroly

Hlavným zmyslom mobilnej kontroly „Patrola“ je zaviesť nepravidelný ale riadený systém prevádzaných kontrol na stráženom objekte, minimalizovať rizika, chrániť životy, zdravie a majetok osôb. Hlavné činnosti mobilnej kontrolnej hliadky:

  • kontrola režimových opatrení v objekte,
  • kontrola pohybu osôb v objekte,
  • kontrola uzamknutia a nenarušenia objektu,
  • protipožiarna hliadka,
  • na želanie klienta odomykanie a uzamykanie objektu.

Kontrola tejto činnosti sa vykoná pomocou elektronických kontrolných systémov P.E.Z.

Na kľúčových miestach v objekte dopredu dohodnutých s klientom sú umiestené elektronické kontrolné čipy a pomocou hore uvedeného systému je možné zpracovať a archivovať informácie o časovej postupnosti a úplnosti vykonaných kontrol v objekte. V bežnej praxi je mobilná patrolovacia hliadka neoceniteľná v areáloch podnikov spravidla v nočných hodinách a mimopracovných dňoch, kde je vykonávaná bežná fyzická ochrana jedným zamestnancom, ktorý je zvlášť v tejto dobe pri obchôdzkovéj činnosti vystavovaný veľkému riziku. Je využiteľná hlavne v menších objektoch nestrážených fyzickou ochranou.