Fyzická ochrana objektov

Výkon strážnej služby zahŕňa:

 • fyzickú ochranu určených priestorov, objektov či majetku obchôdzkovou službou tak, aby nedochádzalo ku krádežiam, poškodzovaniu, zneužívaniu a ničeniu majetku klienta, ktorý ho oprávnene vlastní alebo používa
 • strážnik počas obchôdzky kontroluje neporušenosť a zabezpečenie vstupov do objektov, ktoré sú mimo prevádzky, uzatvorenie vstupných brán do areálu a pod., obchôdzky sú zaznamenávané on-line na pult centrálnej ochrany
 • zabraňuje neoprávnenému odchodu zamestnancov a úniku materiálu, tovarov a výrobkov
 • protipožiarne kontrolné obchôdzky súčasne zamerané aj na prevádzkové a ekologické havárie
 • kontrola a evidencia pohybu osôb a motorových vozidiel v stráženom priestore
 • kontrola osôb a motorových vozidiel z hľadiska oprávnenosti vstupu a vjazdu do objektu
 • kontrola vozidiel, vrátane nákladu a sprievodných dokladov k nákladu a to u vozidiel opúšťajúcich objekt i u vozidiel do objektu prichádzajúcich
 • spolupráca s políciou SR, požiarnym zborom SR a so záchrannou zdravotnou službou SR
 • recepčná činnosť
 • výdaj a príjem kľúčov podľa kľúčového režimu
 • kontrola tašiek zamestnancov
 • kontrola osôb na prítomnosť/požitie alkoholu či iných návykových látok