Cenová ponuka

Cenová ponuka bude vypracovaná po osobnom prezretí objektu na základe individuálnych požiadaviek klienta.

My prevezmeme na seba zodpovednosť za výkon strážnej služby vo Vašom objekte, Vy sa môžete naplno venovať Vašim hlavným podnikateľským aktivitám. Odpadajú Vám starosti s Vaším personálom a jeho výberom, fluktuáciou a absenciou.