Bezpečnostná služba

Uvažovali ste nad tým, čo by ste stratili, keby Vás vykradli? Alebo sa Vám to už aj stalo? Viete, čo všetko treba v súvislosti s tým vybaviť, koľko času a peňazí by to stálo? Nechceme Vás strašiť, ale to je realita dneška! Strážna služba Ligas s.r.o. je tu pre Vás. Dokážeme ochrániť Vás, Vašu rodinu, deti, ale taktiež Váš byt, dom, firmu, výrobnú halu, garáž, … jednoducho akýkoľvek objekt. Zabezpečujeme ochranu majetku priamo v obciach aj mimo nich, na miestach verejne prístupných i neprístupných.

  • Strážnou službou sa podľa zákona č.473/2005 rozumie:
  • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
  • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
  • ochrana osoby
  • ochrana majetku a osoby pri preprave
  • ochrana preprava majetku a osoby
  • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
  • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta
  • vypracúvanie plánu ochrany

Referencie:

Našimi spokojnými zákazníkmi sú: peňažné ústavy, poisťovne (centrály, pobočky) súkromné podniky (výrobné, skladové, stavebné, expedičné,…) štátne inštitúcie, obchodné centrá, predajne , administratívne komplexy ,množstvo rodinných domov.