ligas logo
kontr panel
Centralizovaná ochrana
secure house
Fyzická ochrana objektov
hotovost
Prevoz finanč. hotovostí
akcie
Bezpečnosť na podujatiach
kontr panel 
Technická služba
patroly
Mobilné hliadky patroly
  • Hlavná stránka
Vitajte
 
Uvažovali ste nad tým, čo by ste stratili, keby Vás vykradli? Alebo sa Vám to už aj stalo? Viete, čo všetko treba v súvislosti s tým vybaviť, koľko času a peňazí by to stálo?  Nechceme Vás strašiť, ale to je realita dneška! Strážna služba Ligas s.r.o. je tu pre Vás. Dokážeme ochrániť Vás, Vašu rodinu, deti, ale taktiež Váš byt, dom, firmu, výrobnú halu, garáž, ... jednoducho akýkoľvek objekt. Zabezpečujeme ochranu majetku priamo v obciach aj mimo nich, na miestach verejne prístupných i neprístupných.
 
Strážnou službou sa podľa zákona č.473/2005 rozumie:
 
  • ochrana majetku na verejne prístupnom  mieste
  • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom  mieste
  • ochrana osoby
  • ochrana majetku a osoby pri preprave
  • ochrana preprava majetku a osoby
  • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
  • prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta
  • vypracúvanie plánu ochrany
 
Referencie:
Našimi spokojnými zákazníkmi sú: peňažné ústavy, poisťovne (centrály, pobočky) súkromné podniky (výrobné, skladové, stavebné, expedičné,...) štátne inštitúcie, obchodné centrá, predajne , administratívne komplexy ,množstvo rodinných domov.

Kde nás nájdete